Produkcja

Symulatory Natury

Produktem DelGreen Sp. z o.o. są komory normobaryczne. Dla potrzeb marki oraz rozpoznawalności przybrały one nazwę Symulatorów Natury. Nazwa została zainspirowana przeznaczaniem Symulatorów. Wykorzystują one naturalne właściwości podwyższonego ciśnienia, tlenu, wodoru i dwutlenku węgla w celach leczniczych i prozdrowotnych. 

   Production 

NORMOBARIC CHAMBERS

The unique product of Delgreen company is normobaric chamber.  That kind of device uses natural features of high pressure, oxygen, hydrogen and carbon dioxide in order to heal.  

     NORMOBARIC CHAMBER

Our Normobaric Chambers are designed, constructed and manufactured with utmost care and attention to the details. They have all necessary technical and legislative documentations and when it comes to the quality, we have experienced and qualified quality control team.  

Construction

The most important element in every single chamber is stable, solid and airtight construction, which can maintain the inner pressure of 1500 hPa. Another crucial element is lock, through which the effortless entry and exiting in every moment is possible. Normobric chambers are adjusted to the outer and inner installation, it is attainable through the usage of the best quality building materials, which are durable and rustless. Our chambers can function throughout the year and are adapted for people with disabilities.

DESIGN

The very first step in creating fully functioning Normobaric Chamber is the project, through which the rest of the steps will lead us to ”the goal”. Each chamber is designed by our team of qualified designers who pay attention to the needs and wishes of our clients, simultaneously they follow all requirements and guidelines which are crucial for these types of projects.

Each chamber is unique and custom-made, the shape, size and throughput depends on clients’ wishes. The designers, working for Delgreen company have many years of experience and each order is treated by them as a challenge that must be met.

Realization

Last but not least is the realization. Qualified locksmiths and welders are responsible for the best realization of all mechanical and structural elements. Electrics and automation specialists watch on the chambers’s fixtures, which are supposed to maintain a proper breathing mixture and an appropriate pressure during the functioning of the normobaric chamber. Moreover, our installers make sure that everything in the interior looks the same as on the project. The last steps are tests, quality control and the normobaric chamber is ready.

Symulatory Natury

Nasze komory normobaryczne są projektowane, konstruowane i wykonywane z wielką starannością oraz dbałością o szczegóły. Posiadają niezbędną dokumentację techniczną oraz legislacyjną, a nad jakością gotowego produktu czuwa doświadczony i wykwalifikowany zespół kontroli jakości.    

Projekt

Pierwszym krokiem w kierunku stworzenia w pełni funkcyjnego Symulatora Natury jest projekt. Od niego zależy czy kolejne kroki będą  kierowane “do celu”. Każda komora projektowana przez zespół jest tworzona z myślą o potrzebach i życzeniach klienta, równocześnie spełniając wymagania i wytyczne mające istotne znaczenie przy tego typu projektach. Każda komora jest inna, każda jest projektowana na życzenie klienta i to od niego zależy jaki będzie miała kształt, wielkość czy przepustowość. Projektanci grupy JASTEF POLSKA mogą się pochwalić wieloletnim doświadczeniem, a każde nowe zlecenie traktują jak wyzwanie, któremu należy sprostać.

Konstrukcja

Najważniejszym elementem każdej komory jest stabilna, solidna i szczelna konstrukcja mogąca utrzymać ciśnienie wewnątrz na poziomie 1500 hPa oraz śluza pozwalająca na swobodne wchodzenie i opuszczanie Symulatora w dowolnym momencie. Symulatory są przystosowane do instalacji na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. Jest to możliwe, dzięki wykorzystaniu najlepszych jakościowo, wytrzymałych, nierdzewnych materiałów, które mają wieloletnią trwałość. Symulatory Natury mogą pracować przez cały rok, są przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne, a także można w nich nocować.  

Wykonanie

Ostatnim, ale nie mniej ważnym niż reszta krokiem jest wykonanie. Wykwalifikowani ślusarze i spawacze dbają o jak najlepsze wykonanie elementów mechanicznych i konstrukcyjnych. Elektrycy i automatycy czuwają nad osprzętem komór mającym za zadanie utrzymywać odpowiednią mieszkankę oddechową wewnątrz oraz jej odpowiednie ciśnienie podczas jej działania. Na samym końcu instalatorzy oraz monterzy zadbają o wygląd wnętrz. Jeszcze tylko testy, kontrola jakości i komora jest gotowa do odbioru.